Samsung Galaxy S10 Plus (128GB)

mỗi ngày một thẻ cào 100.000 Vinaphone

OPPO F11 Pro 128GB

mỗi ngày một thẻ cào 100.000 Vinaphone

Không nhận diện được TB, vui lòng đăng nhập hoặc truy cập bằng 3G của VinaPhone.