iPhone X 64GB trị giá 29.990.000 VNĐ

mỗi ngày một thẻ cào 100.000 Vinaphone sh mode

Samsung Galaxy J7 Pro trị giá 6.990.000 VNĐ

mỗi ngày một thẻ cào 100.000 Vinaphone

Samsung Galaxy C9 Pro trị giá 9.990.000 VNĐ

mỗi ngày một thẻ cào 100.000 Vinaphone

OPPO F1s 2017 64GB trị giá 5.990.000 VNĐ

mỗi ngày một thẻ cào 100.000 Vinaphone

Không nhận diện được TB, vui lòng đăng nhập hoặc truy cập bằng 3G của VinaPhone.